Swissphone s.One

Produkt Information

s.ONE-styrkeoversigt gør det hele

Målrettet og effektiv alarmering og indsættelse af de første enheder er nøglen til en effektiv styring af en hændelse.

Ressourcestyringsløsningen s.ONE-styrkeoversigt imødekommer dette behov og tillader afsenderen af en alarm, samt de kaldte enheder at øge effektiviteten under og efter en indsats.

Kernen i løsningen er s.ONE-styrkeoversigt, en modulær, moderne teknik, der dækker alle relevante faser i alarmeringens-processen.

Sammen med tovejs-kompatible enheder fra Swissphone, såsom RES.Q og s.QUAD, leverer s.ONE-styrkeoversigt en komplet og fuldt udviklet løsning til alarmering, overvågning, ressourcehåndtering og fjernkonfiguration af Swissphone alarmmodtagere.

Effektiv gennem alarmeringsprocessen

Før alarm: Takket være s.ONE-styrkeoversigt, ved afsenderen af alarmen allerede, hvilke ressourcer der er tilgængelige, inden en begivenhed opstår.

Hvis der opdages midlertidig underbemanding, kan modforanstaltninger træffes, før en hændelse opstår.

Under alarm: De alarmerede enheder bruger deres Swissphone alarmmodtager til at kvittere, om de deltager. Deres svar vises på s.ONE-styrkeoversigt skærmen som et intuitivt, let læseligt farvekodet diagram.

s.ONE-styrkeoversigt giver således Vagtcentralen et overblik om der er nok enheder på vej, eller om han/hun skal sende en opfølgnings-alarm.


Efter alarm:  s.ONE-styrkeoversigt letter opgaven med ​​rapportering vedrørende hvem og hvor mange der er blevet kaldt, og hvem der har deltaget.


Uafhængig af alarmering:  s.ONE-styrkeoversigt gør det også muligt at programmere Swissphone alarmmodtager ”remote”, hvilket minimerer konfigurationsfejl og beholder data og krypteringsnøgler fortroligt.